Facultatea de Inginerie a Instalatiilor (F.I.I.)
ADMITERE MASTER 2018
  Specializari:
 1. Eficienta Energetica a Instalatiilor din Cladiri
 2. Eficacite energetique des installations techniques du batiment
 3. Tehnologii Performante pentru Protectia Mediului Urban
 4. Energie, Confort si Dezvoltare Durabila

 5. Numar total de locuri pentru toate specializarile este de: 100 buget + 45 taxa

  Pliant Admitere Studii Ciclul II 2018

  Documente necesare pentru inscriere:
  - Diploma de Bacalaureat si Diploma de Licenta (in original pentru locurile bugetare sau copii legalizate pentru locurile cu taxa);
  - Certificat de Nastere - copie legalizata;
  - Cartea de Identitate - copie;
  - Foaia matricola liceu - copie;
  - Foaia matricola facultate sau suplimentul la diploma - copie;
  - 2 fotografii tip C.I. (pe spatele acestora se va scrie citet numele si prenumele);
  - dosar plic - 1 buc.;
  - Taxa de Admitere: 100 lei;
  Absolventii din 2018 pot aduce la inscriere Adeverinta de inginer (copie legalizata).

  PROGRAM ADMITERE SESIUNEA IULIE 2018
  Inscrierile se fac in zilele de 23-24 iulie 2018 intre orele 9:00-13:00;
  25 iulie 2018 test de competente lingvistice pentru specializarile in limbi straine;
  Proba INTERVIU: 26 iulie 2018
  Afisarea rezultatelor: 26 iulie 2018
  Contestatii: 26 iulie 2018 la registratura universitatii din cladirea rectoratului;